Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 28. apríl 2024
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 20:1-19
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 42 minút
Židovskí učitelia spochybňovali Ježišovu autoritu. On ju odôvodnil podobenstvom o nájomných vinohradníkoch. Ani my nie sme vlastníkmi, ale nájomníkmi, a preto sa budeme zodpovedať Vlastníkovi.
nedeľa, 29. október 2023
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Józia 14:6-15
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Odvaha, ktorá vyplýva z viery; pevnosť z trpezlivosti; sila z odložených túžob a odmena zo splnených sľubov.
nedeľa, 05. marec 2023
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Žalmy 2
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Hospodin je zvrchovaným Kráľom, ktorý dosadí svojho Kráľa/Mesiáša. Je v našom najlepšom záujme, aby sme Ho milovali.
nedeľa, 17. október 2021
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Malachiáš 1:1-5
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 36 minút
Boh nám nielen hovorí, že čo od nás očakáva, ale sa nám aj stavia po boku a pôsobí v nás to, čo chce dosiahnuť.Kresťanstvo je láska ku Kristovi. Si vzácny pre Boha - je Boh vzácny pre teba?