Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 20. september 2020
Kazateľ: José Calvo
Oddiel: Jeremiáš 29:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 38 minút
Novozmluvní autori popísujú kresťanov ako "cudzincov" a "pútnikov", ktorý sú vo vyhnanstve. Ako teda žiť ako kresťania v exile, v dobe radikálnych zmien v našom živote? Ako byť verní Božej ceste v nových okolnostiach a podmienkách?
nedeľa, 15. január 2017
Kazateľ: José Calvo
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 14:1-7 & Evanjelium podľa Matúša 7:21-23
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 27 minút
Cesta nie je sama o sebe cieľ, ale je proces cez ktorý sa niekam dostaneme. Ak je Ježiš cestou, ako má vyzerať môj život? Aký zmysel má "cesta" v živote človeka pred Bohom?