Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 10. december 2017
Oddiel: List Rimanom 8:18-25
Dĺžka: 29 minút
V roku päťstého výročia reformácie sa zamyslíme nad tým, či a ako by sme potrebovali zreformovať naše vnímanie a prežívanie obdobia adventu.
nedeľa, 22. október 2017
Oddiel: Genezis 11:1-9 & List Rimanom 1:16-17
Dĺžka: 36 minút
Po niekoľkých intenzívnych zážitkoch sa Martin Luther napokon zbavil duchovného zúfalstva a zažil "radostnú výmenu". Podarilo sa mu tak opustiť nebeské schodisko a prestúpiť do výťahu. Ako to bolo vôbec možné tri a pol storočia pred jeho vynájdením?
nedeľa, 29. január 2017
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 13:1-9
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Masové tragédie (či už tie živelné alebo zapríčinené ľudskou rukou) sú súčasťou sveta, v ktorom žijeme. Často o nich počujeme a niekedy o nich aj radi rozprávame. Obvykle však našu pozornosť upriamujú na niečo celkom iné než na to, na čo by naozaj mali.