Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 15. október 2023
Oddiel: Príslovia
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Môžeme ešte v dnešnom svete zažívať blízke, intímne priateľstvá plné vernosti a dôvery. Boh nás v Biblii učí, že to je nie len možné, ale od jeho ľudu aj očakávané. A akú rolu v našich priateľstvách hrá Ježiš?
nedeľa, 23. apríl 2023
Oddiel: Prvý list Korinťanom 1:10-2:6
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Na čom postavíme našu prácu, vzťahy, službu a život neskutočne záleží. Apoštol Pavol si je vedomí, že sme pokúšaní stavať na hocičom, čo vyzerá silnejšie a múdrejšie, ale v skutočnosti je tou pravou Božou múdrosťou a mocou obyčajné evanjelium Ježiša Krista.
nedeľa, 08. január 2023
Oddiel: Skutky apoštolov 9:1-31
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 35 minút