Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 06. február 2022
Kazateľ: Milan Mitana
Oddiel: Nehemiáš 3:33-4:17
Dĺžka: 29 minút