Najnovšie kázne tohto kazateľa:
nedeľa, 12. november 2023
Kazateľ: Šimon Evin
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 16:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 31 minút
Ježiš nadväzuje na podobenstvá o stratenej minci, ovci a synovi, v ktorých ukázal, ako Bohu záleží na záchrane hriešnikov pre večnosť. V dnešnom texte nás vyzýva osvojiť si tento Boží postoj a prakticky ho prejavovať nakladaním s majetkom. Pomocou podobenstva o nepoctivom správcovi nás Ježiš učí využívať svoj dočasný majetok a krátky čas na tomto svete na získavanie priateľov pre večný život – na misiu a učeníctvo a starostlivosť o cirkev. Upozorňuje nás na princíp, že všetok náš majetok je skutočne Boží a my sme len správcovia s úlohou múdro ho využívať.