Veľké otázky malých bádateľov Audio:stiahnuť

Veľké otázky malých bádateľov

okt 2016 - jún 2017
Kázne v tejto sérií
nedeľa, 25. jún 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: List Títovi 2:14
Dĺžka: 34 minút
Žijeme v globálnom svete s množstvom rôznych náboženstiev. Hovoria najväčšie náboženstvá o tom istom? To isté? Čo je na kresťanstve jedinečné?
nedeľa, 21. máj 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Jána 14:16-17
Dĺžka: 27 minút
O Duchu Svätom sa medzi kresťanmi často hovorí. Kto to je? Kde je? Čo robí? Dá sa ho vnímať?
nedeľa, 16. apríl 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 27:62-28:20 & Prvý list Korinťanom 15:13-20
Dĺžka: 26 minút
Veľká noc nesie so sebou príbeh. Ježiš bol ukrižovaný a pochovaný. Avšak ženy našli hrob na tretí deň prázdny. Rôzni ľudia tvrdili, že videli vzkrieseného Krista. Následne boli ochotní pre toto presvedčenie trpieť aj zomrieť. Čo je najlepším, ak nie jediným racionálnym vysvetlením týchto historických faktov? (Ospravedlňujeme sa za zhoršenú kvalitu audio záznamu spôsobenú technickým problémom. Použité vizualizácie boli prevzaté z nasledovného videa: youtu.be/fwXx_EQuQdQ)
nedeľa, 12. marec 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 7:24-27
Dĺžka: 28 minút
Dnešná otázka pokračuje tam, kde skončila tá predchádzajúca – pri Knihe kníh: Bibliou, a teda konkrétne tým, či jej môžeme veriť. O Biblii sa toho totižto už veľa narozprávalo a ľudia často majú pochynosti o jej dôveryhodnosti. Dá sa vôbec takejto starej knihe veriť? Keďže toto je tak veľká téma, prvá časť tejto kázne bola na predchádzajúcej Rodinnej bohoslužbe 12. februára 2017.
nedeľa, 12. február 2017
Kazateľ: Juraj Kohút
Dĺžka: 28 minút
Dnešná otázka sa zaoberá Knihou kníh: Biblou, a teda konkrétne tým, či jej môžeme veriť. O Biblii sa toho totižto už veľa narozprávalo a ľudia často majú pochynosti o jej dôveryhodnosti. Dá sa vôbec takejto starej knihe veriť? Keďže toto je tak veľká téma, pokračovanie tejto kázne bude na najbližšej Rodinnej bohoslužbe 12. marca 2017.
nedeľa, 25. december 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 1:26-2:38
Dĺžka: 20 minút
Kto je ten Ježiš, ktorého narodenie sa na Vianoce oslavuje? Evanjeliový príbeh ho nepredstavuje ako učiteľa, proroka, či liečiteľa, ale ako niekoho oveľa väčšieho - ako Syna Božieho, Krista Pána a Spasiteľa. Aké dôvody mali prví prijímatelia týchto správ na to, aby tomu uverili?
nedeľa, 18. december 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 2:1-5
Dĺžka: 24 minút
K Vianociam patrí príjemná atmosféra a pekné rozprávky. Je príbeh o Ježišovom narodení ďalšou takou rozprávkou na vylepšenie atmosféry, alebo nám je podaný ako niečo, čo sa naozaj stalo? (Pozn.: v zázname je vypovedaná pravda aj o tom, kto nosí Vianočné darčeky.)
nedeľa, 20. november 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 18:19
Dĺžka: 29 minút
Svet ako ho vidíme - vrátane zla a utrpenia ukazuje, že Boh je skôr zlý, či dobrý?
nedeľa, 02. október 2016
Kazateľ: Juraj Kohút
Oddiel: List Rimanom 1:19-21
Dĺžka: 25 minút
Veľké otázky sa pýtajú aj tí najmenší. Predovšetkým im (ale nie len im) je venovaná táto séria. Prvou veľkou otázkou (a v skutočnosti tou najväčšou možnou otázkou), ktorou sa budeme dnes zaberať je otázka: Existuje Boh?