nedeľa, 25. február 2024

Chuť a vzhľad kráľovstva

Evanjelium podľa Matúša 5:13-16 Kazateľ: Marek Tomašovič
Dobré jedlo musí dobre chutiť, aj dobre vyzerať. Jedno bez druhého nestačí. Jedno bez druhého je vlastne celkom zbytočné! Keď sa Ježiš snažil svojim nasledovníkom vysvetliť, ako má vyzerať jeho kráľovstvo, ktoré prišiel ohlasovať, a ktoré prinášal – tak ho opísal cez naše zmysly: cez chuť a zrak. Dnes v Matúšom evanjeliu uvidíme to, ako má chutiť a vyzerať život, ktorý odráža túto dobrú správu, toto evanjelium, o kráľovstve, ktoré Ježiš ohlasuje.
Dĺžka:32 minút