nedeľa, 16. máj 2021

Ruky plné pokoja

Kazateľ (Kohelet) 4:1-16 Kazateľ: Marek Tomašovič
Kohelet sa vo štvrtej kapitole obzerá okolo seba a vidí, ako naša vzájomná ľudská závisť ničí a kazí tento svet – a prispieva ku márnivosti, t.j. ku neuchopiteľnosti, nenaplniteľnosti, nášho pozemského života. A predkladá nám tu dva spôsoby života: ten s plnými rukami námahy a ten s otvorenou rukou pokoja. Len jeden z nich povedie ku plnému životu.
Dĺžka:42 minút