nedeľa, 20. jún 2021

Skôr než príde koniec

Kazateľ (Kohelet) 11:7-12:7 Kazateľ: Marek Tomašovič
Dalo by sa povedať, že život človeka je akoby cesta zo svetla sveta do tmy smrti. V okamihu narodenia je náš svet zaplavený svetlom a vo chvíli smrti sa nad nami zatiahne opona tmy. V obrazoch Koheleta, byť na slnku znamená žiť a byť v tme znamená nežiť, byť mŕtvy. Je možné žiť plný život vo svete ubúdajúceho svetla?
Dĺžka:36 minút