nedeľa, 13. február 2022

Trójsky kôň uprostred Božieho ľudu

Nehemiáš 5 Kazateľ: Marek Tomašovič
Problémy zvnútra sú tie, ktoré nás ohrozujú oveľa viac, ako tie zvonku. Pokiaľ sme vo vnútri jednotní, nepriateľ vonku bude vždy v nevýhode. Ak sme však vnútorne rozdelení, náš nepriateľ má z polovice vyhraté.
Dĺžka:34 minút