nedeľa, 06. február 2022

Vonkajšia opozícia stavby

Nehemiáš 3:33-4:17 Kazateľ: Milan Mitana
Dĺžka:29 minút