nedeľa, 03. marec 2024

Zákon kráľovstva

Evanjelium podľa Matúša 5:17-20 Kazateľ: Marek Tomašovič
Akým zákonom sa vo svojom živote riadiš? V dnešnej kázni budeme hovoriť o zákone, podľa ktorého sa žije v kráľovstve, ktoré Ježiš ohlasoval a priniesol. Uvidíme, podľa akého vnútorného zákona funguje toto kráľovstvo.
Dĺžka:30 minút