Nezaradené Audio:stiahnuť

Nezaradené

apr 2021 - jún 2024
Kázne v tejto sérií
nedeľa, 16. jún 2024
Kazateľ: Štefan Evin
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 6:9-19
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 36 minút
Modlitbu Pánovu poznáme tak dobre, až nám hrozí, že ju nevieme počúvať. A predsa nám dáva možnosť prísť kedykoľvek k Otcovi a Pánovi vesmíru, vyliať si pred ním srdce, uistiť sa, že nás počuje a stará sa o nás. Radi a často ju hovoríme doslova. Ale ona je kostrou, podľa ktorej môžeme vyjadrovať naše vlastné modlitby našimi vlastnými slovami. Modlitbu Otče náš vieme povedať za pár sekúnd. Ale je dobré mať čas, dosť času, a pomaly si prejsť jej slovami. Premýšľať, čo znamenajú, čo vyjadrujú a reagovať v rozhovore s Bohom. Modliť sa pomalú Modlitbu Pánovu.
nedeľa, 28. apríl 2024
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 20:1-19
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 42 minút
Židovskí učitelia spochybňovali Ježišovu autoritu. On ju odôvodnil podobenstvom o nájomných vinohradníkoch. Ani my nie sme vlastníkmi, ale nájomníkmi, a preto sa budeme zodpovedať Vlastníkovi.
nedeľa, 31. marec 2024
Oddiel: Izaiáš 25:1-10
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Nie je nič horšie, ako prísť na hostinu najedený. Na hostine je hlad taký zvláštny pomocník, bez ktorého si asi sotva užijeme aj to najlepšie jedlo, ktoré nám predostrú. Hlad musí predchádzať hostine. To platí aj o tom našom duchovnom hlade a o veľkonočnej hostine, ktorú Boh pred nás predostiera. V knihe proroka Izaiáša počujeme slová o budúcej záchrane, ktorá príde cez hostinu spolu sa tak dnes pozrieme, ako Boh aj cez túto Veľkú noc môže nasýtiť hlad nášho života.
nedeľa, 24. marec 2024
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 21:1-10 & Prvá kniha kráľov 1
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 37 minút
Palmová, alebo tiež aj Kvetná, nedeľa. Nedeľa pred Veľkou nocou, počas ktorej Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema, a dal tak do pohybu sled udalostí, ktoré viedli ku krížu Veľkého Piatku. Ježiš však nebol prvým kráľom, ktorý prišiel do Jeruzalema na oslici. Naopak, Ježiš tu napodobňuje – a napokon prevyšuje – odveké očakávania prorokov a Božieho ľudu.
nedeľa, 28. január 2024
Kazateľ: Jozef Ban St.
Oddiel: Genezis 23:10
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 28 minút
nedeľa, 21. január 2024
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 6:19-34
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Ustarostenosťou si nepredĺžime život. Ale vierou v Krista si ho zachránime.
nedeľa, 14. január 2024
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Žalmy 96
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 39 minút
Započúvajme sa do Žalmu 96, ktorý je radostnou oslavnou piesňou. Jeho autor povoláva boží ľud, všetky národy aj celú zem k oslave Boha a ohlasovaniu jeho spásy. Aký je dôvod na oslavu a ohlasovanie? Spoznávanie toho, kým Boh je a ako sa prejavil. Boh je slávny stvoriteľ, skutočný kráľ a spravodlivý sudca. Pozrime sa naňho a premýšľajme nad tým, či sa pridáme k tejto oslave ak k čomu nás vedie.
nedeľa, 07. január 2024
Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Oddiel: Ozeáš 8
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 39 minút
Je nebezpečné žiť v ilúziach o tom, že sa zachránime skrze modly, ľudí či náboženstvo. Preto Boh vo svojej milosti a láske prichádza a zobúdza nás z nášho života v ilúziach. Robil to histórií Izraela a robí to svojím evanjelium aj dnes.
nedeľa, 10. december 2023
Kazateľ: Dávid Spodniak
Oddiel: Izaiáš 40:1-11
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 29 minút
Pripravme sa, lebo do sveta zármutku prichádza mocný a nežný Boh
nedeľa, 19. november 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Žalmy 10
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Prečo sa zdá, že Boh je ďaleko, keď trpíme? To je otázka, ktorá sa nesie Žalmom 10. Nie je to však len úprimné volanie v trápení, ale prináša perspektívu pre tých z nás, ktorí sú zmietaní vlnami utrpenia. Dávid v Žalme vyjadruje svoju nádej. Verí, že Boh je blízky kráľ a že prinesie záchranu a východisko z utrpenia. Verí, že Boh vidí trápenie a žiaľ a berie to do svojich rúk.
nedeľa, 12. november 2023
Kazateľ: Šimon Evin
Oddiel: Evanjelium podľa Lukáša 16:1-13
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 31 minút
Ježiš nadväzuje na podobenstvá o stratenej minci, ovci a synovi, v ktorých ukázal, ako Bohu záleží na záchrane hriešnikov pre večnosť. V dnešnom texte nás vyzýva osvojiť si tento Boží postoj a prakticky ho prejavovať nakladaním s majetkom. Pomocou podobenstva o nepoctivom správcovi nás Ježiš učí využívať svoj dočasný majetok a krátky čas na tomto svete na získavanie priateľov pre večný život – na misiu a učeníctvo a starostlivosť o cirkev. Upozorňuje nás na princíp, že všetok náš majetok je skutočne Boží a my sme len správcovia s úlohou múdro ho využívať.
nedeľa, 05. november 2023
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Žalmy 8
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 28 minút
8. žalm je spievaný Genesis. Boh myslí na človeka lebo človek je stvorený na proklamovanie Božieho vznešeného mena.
nedeľa, 29. október 2023
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Józia 14:6-15
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Odvaha, ktorá vyplýva z viery; pevnosť z trpezlivosti; sila z odložených túžob a odmena zo splnených sľubov.
nedeľa, 22. október 2023
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Prvá kniha kráľov
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 37 minút
nedeľa, 15. október 2023
Oddiel: Príslovia
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 30 minút
Môžeme ešte v dnešnom svete zažívať blízke, intímne priateľstvá plné vernosti a dôvery. Boh nás v Biblii učí, že to je nie len možné, ale od jeho ľudu aj očakávané. A akú rolu v našich priateľstvách hrá Ježiš?
nedeľa, 10. september 2023
Oddiel: Skutky apoštolov 2:22-37
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 29 minút
V prvej kresťanskej kázni, ktorá zaznela z úst apoštola Petra na Letnice vidíme zvesť o tom, čo Boh robil, ako na to ľudia zareagovali, a napokon, čo Boh s tým spravil. No na záver tej kázne – ako každej onej – pred každým jedným z nás stojí otázka: "Čo s tým teraz spravím ja?"
nedeľa, 07. máj 2023
Kazateľ: Ján Verčimák
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 12:1-15
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Nábožný ľudia si často kresťanstvo predstavujú ako súbor naboženckých pravidiel, príkazov a zákazov. Takéto kresťanstvo uvaľuje na kresťanov neznsiteľá brameno náboženckosti, ktoré nevládzeme niesť. Ježiš pozíva k sebe pravé tých ktorý sú unavený s dodržiavania ľudských náboženckých predpisov, aby si pri ňom odpočinuli pretože Ježiš pokorný a tichý srdcom. Ježišove láskave pozvanie je ti len preto, lebo on niesol na sebe Boží hnev.
nedeľa, 30. apríl 2023
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Evanjelium podľa Matúša 11:20-30
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 31 minút
V Matúšovi 11:20-30 počujeme Ježišove vážne varovanie pred prichádzajúcim súdom aj Ježišove volanie prísť ku Nemu.
nedeľa, 23. apríl 2023
Oddiel: Prvý list Korinťanom 1:10-2:6
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
Na čom postavíme našu prácu, vzťahy, službu a život neskutočne záleží. Apoštol Pavol si je vedomí, že sme pokúšaní stavať na hocičom, čo vyzerá silnejšie a múdrejšie, ale v skutočnosti je tou pravou Božou múdrosťou a mocou obyčajné evanjelium Ježiša Krista.
nedeľa, 16. apríl 2023
Kazateľ: Bohuš Vasiľ
Oddiel: Daniel 3
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 35 minút
Vládne Boh aj v tomto svete? Je prítomný v našich utrpeniach, ktoré súvisia s realitou toho, že sme v pokazenom svete? Daniel 3 nám ukazuje, že Boh je prítomný a vládne aj keď sa zdá, že vládnu bohovia tejto doby. Preto ostaň verný zvrchovanému a prítomnému Bohu, napriek utrpeniu, ktoré to vyvoláva.
nedeľa, 09. apríl 2023
Oddiel: Jonáš 1:1-2:11
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 32 minút
V toto Veľkonočné ráno sa pozrieme na jeden príbeh v Starej zmluve, cez ktorý uvidíme záchranu, ktorá je pevná a istá bez ohľadu na to, čo nás zaskočí – aj keby to mala byť samotná smrť!
nedeľa, 05. marec 2023
Kazateľ: Ján Henžel
Oddiel: Žalmy 2
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 33 minút
Hospodin je zvrchovaným Kráľom, ktorý dosadí svojho Kráľa/Mesiáša. Je v našom najlepšom záujme, aby sme Ho milovali.
nedeľa, 15. január 2023
Kazateľ: Miroslav Balala
Oddiel: Žalmy 127
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 39 minút
Návrat do práce bol možno pre niektorých príjemný a pozvoľný. A možno práve naopak zažívate to, že práca je namáhavá a musíte na ňu vynaložiť veľké úsilie. Od čoho závisí úspech v práci? A aké je Božie miesto v práci a oddychu? Aj na to budeme hľadať odpoveď v Žalme 127.
nedeľa, 08. január 2023
Oddiel: Skutky apoštolov 9:1-31
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 35 minút
nedeľa, 24. apríl 2022
Kazateľ: Tomáš Henžel
Oddiel: Aggeus 2:1-9
Séria: Nezaradené
Dĺžka: 34 minút