Rozpoltená viera Audio:stiahnuť

Rozpoltená viera

máj 2023 - jún 2023
Kázne v tejto sérií
nedeľa, 04. jún 2023
Kazateľ: Dominik Svitel
Oddiel: Jakubov list 1:16-27
Dĺžka: 29 minút
Prvotina stvorenia je ten kto má nepoškvrnenú zbožnosť pred Bohom. Pán Boh nás svojím slovom povolal a teda dal nám vieru. Na tomto základe máme konať skutky ktoré potvrdzujú to že nás povolal.
nedeľa, 28. máj 2023
Oddiel: Jakubov list 1:2-15
Dĺžka: 34 minút
Ak sme sa minulý týždeň osmelili prísť do čakárne a ostýchavo vstúpiť do ambulancie Dr. Jakuba, jedného z popredných kardiológov Biblie, tak dnes nás čaká jeho prvý diagnostický test, ktorý odhalí mieru našej rozpoltenosti. A tým testom sú skúšky. Pretože práve uprostred našich skúšok sa ukazuje, čo je naozaj v nás. Tlak skúšok je záťažovým testom našej viery a odhalí akékoľvek pukliny a rozpoltenosti, ktoré v nás sú. A preto tam Dr. Jakub aj začína našu liečbu.
nedeľa, 21. máj 2023
Oddiel: Jakubov list 1:1
Dĺžka: 42 minút
Vitajte v ambulancii jedného z najlepších kardiológov. Vaša diagnóza je vážna, ale tento doktor vás má príliš rád na to, aby bol ticho. Ale spolu s tvrdými správami o chorobe, vám zároveň ponúka aj nádej – zhojený a scelený život je možný. Existuje liek na našu chorobu.