nedeľa, 02. apríl 2023

Božia prítomnosť v našom meste

Evanjelium podľa Matúša 28:16-20 Kazateľ: Marek Tomašovič
Ak naše životy sú naplnené Božou prítomnosťou, ktorá sa prelieva do našich vzťahov, postupne, kúsok po kúsku, Božia prítomnosť začne napĺňať celé naše mesto. To je túžbou Zboru Cirkvi bratskej *v Trnave*, aby aj skrze nás Božia prítomnosť napĺňala celú Trnavu. Ako? Tým, keď učeníci Ježiša budú získavať učeníkov Ježiša.
Dĺžka:39 minút