nedeľa, 13. marec 2022

Pokrivený život narovnaný

Nehemiáš 10 Kazateľ: Marek Tomašovič
Pravá ľútosť nikdy nie je bez ovocia, lebo pokánie nás vedie k životu, ktorý je v súlade s Božím slovom. Pokrivené je vyrovnané. Kde sú títo čerství navrátilci z exilu pokrivení a kde potrebujú narovnať? A čo my? Kde sme my pokrčení a potrebujeme byť narovnaní?
Dĺžka:37 minút