nedeľa, 27. február 2022

Slovo od Boha

Nehemiáš 8 Kazateľ: Marek Tomašovič
Je Biblia knihou "o" Bohu, alebo "od" Boha? Koho hlas v nej počujeme, keď z nej čítame?
Dĺžka:37 minút