nedeľa, 10. september 2023

Čo spravíš s tým, čo spravil Boh?

Skutky apoštolov 2:22-37 Kazateľ: Marek Tomašovič
V prvej kresťanskej kázni, ktorá zaznela z úst apoštola Petra na Letnice vidíme zvesť o tom, čo Boh robil, ako na to ľudia zareagovali, a napokon, čo Boh s tým spravil. No na záver tej kázne – ako každej onej – pred každým jedným z nás stojí otázka: "Čo s tým teraz spravím ja?"
Dĺžka:29 minút